Waarom hebben zoveel mensen moeite om het sporten langdurig vol te houden? Wat is de reden dat al die goede voornemens zo snel weer overboord gegooid worden? Als we gedrag verklaren volgens het ASE-model zien we al snel wat de belangrijkste factoren zijn voor mensen om te blijven sporten. Hier volgt een artikel over de unieke eigenschappen van Fitention die alle barrières wegneemt en ervoor zorgen dat je het sporten bij Fitention WEL volhoudt.

Fitention en het ASE-Model

Het Fitention concept probeert een gedragsverandering bij de mensen te bereiken. Het is immers de bedoeling dat mensen gaan sporten en (nog belangrijker) ook blijven sporten. De factoren die invloed hebben op gedrag zijn;

  • Attitude
  • Sociale invloeden
  • Eigen effectiviteit.

Gezamenlijk vormen deze factoren een bepaalde intentie. Of de intentie daadwerkelijk tot gedrag leidt hangt af van de factoren barrières en vaardigheden. Fitention kent een aantal unieke kenmerken, zoals; persoonlijke begeleiding, trainen op afspraak en bovendien heeft men slechts 1 training van nog geen 30 minuten per week nodig (lees hier meer over onze trainingsmethode). Wat is de relatie tussen de unieke kenmerken van het Fitention concept en de bepalende factoren volgens het ASE-Model? Oftewel, op welke manier kan het Fitention concept ervoor zorgen dat er daadwerkelijk een verandering in gedrag ontstaat bij de sporters?

fitention ase-modelAttitude, sociale invloeden en eigen effectiviteit

Een bepaalde opvatting kan erg veel invloed uitoefenen op het gedrag van een persoon. Als iemand een negatieve attitude heeft tegenover sport en fitness zal hij of zij niet snel geneigd zijn om lid te worden bij Fitention. Aangezien een attitude vaak een aangeleerd idee of opvatting is zal het erg lastig zijn om hier direct op in te spelen. Ieder persoon heeft namelijk bepaalde wensen en behoeften, dit kan per persoon verschillen. De unieke kenmerken van Fitention sluiten aan bij wat veel mensen waardevol vinden. Dit kan een positieve attitude met zich meebrengen.

Mensen stoppen vaak met een bepaald sport/fitness concept omdat zij geen resultaat meer zien en niet goed weten hoe ze dit moeten wel moeten behalen. Bovendien is fitness vaak erg individueel en hierdoor is het makkelijker om te stoppen met gaan. Als men even geen zin heeft dan slaat men een training over. Af en toe een training missen leidt al gauw naar een gehele stop en dit is niet wenselijk. Bij het Fitention concept zijn persoonlijke begeleiding en trainen op afspraak essentiële en waardevolle kenmerken. Tevens zorgt het trainen met een personal trainer voor een soort sociale zekerheid. De personal trainer wordt als het ware een trainingspartner die de sporter motiveert, zowel tijdens de training om alles te geven als bij het continueren van het programma. Dit speelt ook in op de factor eigen effectiviteit van het ASE-Model, aangezien deze motivatie kan zorgen voor een toename in zelfvertrouwen en vertrouwen in eigen kunnen. De persoonlijke begeleiding zorgt er voor dat de sporters sociale steun ervaren. Bovendien maken zij een persoonlijke afspraak, op een voor hun gewenst tijdstip, om te trainen. Deze afspraak zorgt ervoor dat zij minder snel geneigd zullen zijn om af te zeggen. Hierdoor zorgt Fitention ervoor dat de retentie hoog blijft. Hierdoor gaan zij nog meer resultaten ervaren, wat hun attitude jegens het concept ook weer positief beïnvloedt.

Intentie

De unieke kenmerken van Fitention kunnen een positief effect hebben op de eerder genoemde factoren, attitude, sociale invloeden en eigen effectiviteit. Vervolgens zorgt dit voor een bepaalde intentie. Deze intentie kan zijn om meer te gaan sporten en bewegen, de gezondheid en fitheid te verbeteren of om af te vallen. De barrières kunnen dit gedrag in de weg staan en ook het ontbreken van bepaalde vaardigheden kunnen ervoor zorgen dat de ondernemers toch geen lid worden van Fitention.

Barrières en vaardigheden

Barrières die bepaald gedrag in de weg kunnen staan zijn in dit geval vaak een gebrek aan tijd en gebrek aan financiële middelen. Mensen hebben niet de tijd om een sportprogramma te volgen omdat zij druk zijn met hun werk, gezin en eventuele andere hobby’s. Een andere belemmering kan zijn dat zij een bepaald sportconcept niet kunnen betalen of het lidmaatschap te duur vinden (Elling & Kemper, 2007).
Een van de meest unieke kenmerken van het Fitention concept is dat men slechts 1 training per week van nog geen 30 minuten nodig heeft om resultaat te bereiken. Dit in tegenstelling tot de consensus in fitnesscentra waar men 3-4 keer per week anderhalf uur per keer aan de halters moet hangen. Dit kenmerk kan ervoor dat mensen met een gebrek aan tijd wel lid kunnen worden, aangezien dit concept een kleinere tijdsinvestering nodig heeft. De barrière ‘gebrek aan tijd’ volgens het ASE-Model wordt op deze manier volledig teniet gedaan. De andere, vaak genoemde, barrière heeft te maken met de kosten van een lidmaatschap. Fitention is duurder dan de grote prijsvechtende fitnesscentra. Hier staat echter wel een hoop tegenover, denk aan de persoonlijke begeleiding van een professional, trainen op afspraak, het bijhouden van de voortgang in een app en bovendien is het programma volledig afgestemd op de sporter.

Moeite met sporten?

Sommige mensen zijn niet in staat om te fitnessen volgens een standaard trainingsprogramma wegens ziekten en/of (chronische) blessures. Deze mensen willen misschien wel erg graag sporten, maar hun lichaam belemmert hun en zodoende sporten zij niet. Het Fitention concept kent een bepaalde trainingsmethode die wel geschikt is voor deze mensen. De slow-motion methode, waarbij de oefeningen uitgevoerd worden op apparaten onder persoonlijke begeleiding is erg veilig en dit maakt het geschikt voor mensen die normaliter niet aan fitness doen vanwege lichamelijke klachten/beperkingen. Deze veilige manier van trainen zorgt ervoor dat het lichaam niet overbelast wordt en de persoonlijke begeleider fungeert als extra controlemechanisme om de oefeningen veiliger en correct uit te voeren. Dit zorgt ervoor dat mensen die wel willen sporten, maar dit vaak niet kunnen doen door lichamelijke klachten nu wel lid kunnen worden en kunnen werken aan hun gezond- en fitheid.

Gedrag

De verschillende unieke kenmerken van Fitention zullen bijdragen aan een bepaalde intentie onder de mensen waardoor zij lid willen worden en blijven. Dit zal echter alleen gebeuren als aan alle wensen en behoeften wordt voldaan. Uiteraard is het belangrijk dat naast het inspelen op de behoeften van de mensen er resultaat wordt behaald. Door resultaat en kwaliteit te leveren zullen mensen eerder geneigd zijn om lid te blijven en Fitention aan te raden bij vrienden en kennissen.
Fitention bedankt Marvin Grouw voor zijn grote bijdrage aan dit artikel.

Auteurs: Marvin Grouw & Jens van den Brink