Fysiotherapie rug

Manuele
therapie

Manuele therapie kan een goede behandelvorm zijn wanneer je stijfheid of pijnklachten ervaart vanuit de wervelkolom of ledematen. Dit kan hinderlijk zijn in het dagelijks functioneren. Het bewegen wordt moeizaam en er kan een beperking in mobiliteit ontstaan. De pijn die hieruit voorkomt kan zich lokaal bevinden, maar kan ook uitstralen elders in het lichaam. Bij Fitention Fysiotherapie kun je terecht voor manuele therapie.

Wat is manuele therapie?

 

Door middel van manuele therapie wordt de beweeglijkheid van je gewrichten vergroot en je functionaliteit verbeterd. Je kunt je zonder verwijzing aanmelden voor een intake en onderzoek door de manueel therapeut van Fitention Harderwijk.

Net als bij een fysio behandeling wordt er eerst gestart met een screening en intake om te bepalen of je bij de manueel therapeut op het juiste adres bent. Er volgt een uitgebreid vraaggesprek, oftewel een anamnese. Alle beperkingen of eventuele stoornissen in je functioneren worden hierin besproken.

Aansluitend voert de manueel therapeut een lichamelijk onderzoek uit om nader te bepalen wat de aanwezige functiestoornissen in het bewegingsapparaat zijn. Er wordt nauwkeurig onderzocht hoe de gewrichten, banden en spieren bewegen. Ook worden indien nodig de neurologische structuren in kaart gebracht en beoordeeld.

Vervolgens bespreekt de therapeut de bevindingen met jou en geeft aan uit welke mogelijkheden de behandeling bestaat. Tijdens de behandeling bekijkt de manueel therapeut de samenhang tussen alle gewrichten en zoekt verbanden tussen de beweeglijkheid daarvan en de aanwezige klachten. De therapeut bepaalt de behandeling die het beste aansluit bij jouw persoonlijke situatie.

Fysiotherapie nek

De behandeling door de manueel therapeut

Een behandeling kan bestaan uit het rustig mobiliseren van de aangedane regio’s. Wat ook een mogelijkheid binnen de manueel therapie kan zijn is het manipuleren van de desbetreffende gewrichten. Dit manipuleren staat ook wel bekend in de volksmond als het “kraken” van de gewrichten. Hierdoor zijn de effecten van manuele therapie vaak direct merkbaar. Het geeft snel een verlichting van je pijn en of stijfheid. Manueel therapie kan dus een snelle oplossing bieden voor jouw pijnklachten.

De meest voorkomende klachten die met manuele therapie in Harderwijk kunnen worden behandeld zijn:

  • Hoofd- en nekpijn
  • Nek- en schouderklachten met eventuele uitstraling naar de armen
  • Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling
  • Duizeligheidsklachten
  • Heupklachten
  • Klachten van de knie of enkel
  • Houdingsverbetering

Manuele therapie in Harderwijk

Heb jij lichamelijke problemen zoals rugklachten, nekpijn of een slechte houding? Bij Fitention Fysiotherapie kun je terecht voor manuele therapie in Harderwijk. Je kunt via de knop hieronder eenvoudig online een afspraak met onze manueel therapeut maken. Tijdens het intakegesprek zal gekeken worden wat de beste behandeling voor jouw klachten is!

Maak een online fysio afspraak

Online fysio afspraak