Baby

Kinder
manueel
therapie

Merk je dat je kindje voor 75% van de tijd naar 1 kant wil kijken en/of je kindje een afgeplat hoofdje krijgt? Is je kindje onrustig of huilt het vaak? Dan zou het kunnen zijn dat er sprake is van een voorkeurshouding.

Dit wil zeggen dat er mogelijk een beperkte mobiliteit is van het nekje. Kinder-manueel therapie kan hierbij helpen

Voor wie is kinder-manueel therapie?

De specifieke doelgroep is de zuigeling met een voorkeurspositie oftewel een aanhoudende asymmetrische hoogcervicale functiestoornis (HCFS) met het eventueel optreden van een plat achterhoofdje (plagiocephalie). Deze kindjes willen vaak maar naar 1 kant gedraaid liggen met het hoofdje. Het behandeldoel middels kinder-manueel therapie is dan ook het opheffen van de verminderde mobiliteit van de wervelkolom zodat het kindje weer gemakkelijk naar beide kanten gedraaid kan liggen met het hoofdje. Vervolgens trekt het eventuele afgeplatte schedeltje weer mooi bij.

Kinder-manueel therapie is ook geschikt voor alle kinderen onder de 18 jaar. Wij zien steeds meer jonge kinderen in de praktijk die zich aanmelden met nek en hoofdpijnklachten. Deze klachten kunnen zich door houding en belasting, denk aan schoolwerk, computerwerk maar ook aan het gamen, gaan verergeren. In veel gevallen is dit ook te herleiden tot de hoog cervicale functiestoornis. Ook dan zijn deze kinderen bij onze praktijk in Harderwijk aan het juiste adres.

baby

De symptonen

Bovenstaande klachten zie je doorgaans veelvuldig ontstaan door zware en/of langdurige bevallingen. Het klinisch beeld van zuigelingen met HCFS o.a.:

  • Asymmetrische lighouding
  • Recidiverende / persisterende torticollis
  • Eenzijdige dwangstand nek en romp
  • Afgeplat achterhoofdje (Plagiocephalie)
  • Beginnende C-scoliose
  • Gevoelig nekje bij aan-/uitkleden
  • Asymmetrische motoriek armen en benen
  • Huilgedrag
  • Korte slaapperiodes overdag
  • Nachtelijke pijn

Emmy

De behandeling van kinder-manueel therapie

De behandeling is mild, snel (doorgaans maar 2 a 3 behandelingen) en wordt vergoed door de zorgverzekering. Uiteraard starten we met een intake gesprek met de ouder(s).

Vervolgens voeren we  een algeheel lichamelijk onderzoek uit waarbij er altijd gekeken wordt naar de mogelijkheden. Indien er sprake is van een hoog cervicale functiestoornis dan wordt er op milde wijze gemobiliseerd waarna het kind al gelijk een verbeterde mobiliteit laat zien.

Na de behandeling

Na de behandeling zal er gelijk al verbetering te zien zijn qua mobiliteit. Ook zal het kind zich lekkerder in zijn vel voelen en hierdoor rustiger gedrag vertonen. Het drinken, ontlasten en slapen kan ook in de eerste dagen na de behandeling duidelijk verbeteren. Indien nodig wordt er na 2 weken een vervolgafspraak gemaakt.

Preventieve screening en verwijzingen

Het is zelfs te adviseren om na de zwaardere bevallingen deze kindjes rond de 2-3 maanden eventueel preventief te laten beoordelen op de aanwezigheid van een HCFS. Ouders hebben het vaak niet altijd door en wanneer een HCFS niet wordt gezien dan kan dit op latere leeftijd ook forse klachten geven zoals hoofd- en nekpijn en bijvoorbeeld een verstoring in de motorische ontwikkeling.

 

Verwijzing huisarts, consultatiebureau, kinderfysiotherapeut

Het zou kunnen zijn dat er op het advies van de huisarts, het consultatiebureau of de kinderfysiotherapeut een doorverwijzing komt naar de kinder-manueel therapeut. Dan zal in overleg met de desbetreffende verwijzer de behandeling uitgevoerd worden.

 

Geen verwijzing?

Maak de eerste afspraak op eigen initiatief dan ben je ook van harte welkom. Ook deze behandelingen worden gewoon door de zorgverzekering vergoed. Wanneer er tijdens het bezoek vragen of bijzonderheden zijn zal er, indien nodig met goedkeuring, overlegd met de huisarts, consultatiebureau arts of met de kinderfysiotherapeut.

Advies en contact

Wanneer je jouw kindje in bovenstaande informatie herkent en heb je hierover vragen heeft neem dan contact met ons op. Samen kijken wij wat er voor jullie betekent kan worden.

Onze fysio praktijk zit om de hoek bij het consultatiebureau en naast het vrouwencentrum. Dus heb je vragen, loop gerust bij ons binnen.

Maak een online fysio afspraak

Online fysio afspraak