Privacy
statement

Dit is het privacy statement van Fitention, gevestigd aan de Drielandendreef 34, 3845 CA Harderwijk. Fitention staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60568224. In dit document verklaart Fitention zorgvuldig met privacy gegevens om te gaan en wordt dit nader toegelicht.

 

Het verzamelen van gegevens

Fitention verwerkt persoonsgegevens. Onder persoonsgegevens wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze gegevens verzamelen wij bij de inschrijving, als er contact wordt opgenomen via de website, als je deze zelf aan ons overhandigt of wanneer je contact met ons opneemt via sociale media.

 

Gegevens van personen

De volgende persoonsgegevens kunnen door Fitention worden verzameld:

  • NAW gegevens;
  • Financiële gegevens;
  • Medische gegevens;
  • Gegevens m.b.t. tot onze Virtuagym sport app;
  • Overige verstrekte gegevens door de persoon zelf.

 

Het doel van gegevens verwerking

Dienstverlening
Fitention verwerkt persoonsgegevens om haar diensten optimaal te kunnen verlenen.

Contact/informeren
Fitention verzamelt gegevens om contact met jou op te kunnen nemen. Daarnaast wordt er door middel van mailing gecommuniceerd met leden.

Analyse
Jouw gegevens kunnen worden gebruikt t.b.v. onderzoek en analyses ter verbetering van het bedrijf. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.

Financiële doeleinden
De abonnementsgelden worden per automatische incasso geïncasseerd. Je dient voorafgaand een SEPA machtiging af te geven. Voor zakelijke abonnementen ontvangt het bedrijf een factuur per e-mail.

Wettelijke verplichting
Fitention kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw gegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Hierbij kan gedacht worden aan autoriteiten als de politie of het ziekenhuis.

Andere doelen
Indien Fitention zich genoodzaakt voelt om gegevens te delen met andere doeleinden dan hierboven beschreven, zal hier toestemming voor gevraagd worden.

 

Rechten m.b.t gegevens

Een iedere heeft recht op inzage en/of rectificatie van persoonsgegevens. Hiervoor dient contact opgenomen te worden via info@fitention.nl . Je kunt ten alle tijden een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bewaartermijn van gegevens

Gegevens worden bewaard zolang deze noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van Fitention. Indien je besluit om het abonnement bij Fitention te beëindigen dan zullen wij alle persoonsgegevens die van jou bij ons bekend zijn binnen 6 maanden wissen dan wel vernietigen of indien gewenst aan jou verstrekken.

 

Aansprakelijkheid en eigen verantwoording

Wij voelen ons medeverantwoordelijk voor je eigendommen, toch kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van beschadiging of vermissing hiervan.

Elke vorm van bewegen en training brengt een bepaald risico met zich mee. De trainers/sters van Fitention zullen je zo optimaal mogelijk en met zorg begeleiden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor zaken (zoals blessures) die ontstaan tijdens de trainingen, evenals uit onze adviezen tijdens coaching sessies. Je bent en blijft verantwoordelijk voor de interpretatie van de gegeven adviezen. Als je klachten ervaart en twijfelt aan je belastbaarheid raden wij je aan om met je huisarts te overleggen. Wij vragen nadrukkelijk om veranderingen in je belastbaarheid te melden aan de trainer/ster.

 

Camera toezicht

Bij Fitention hangen/hangt er camera(‘s). Dit om de veiligheid van sporters en overzicht te kunnen garanderen. Beelden hiervan worden niet opgeslagen. Er hangen geen camera’s in sanitaire gelegenheden of kleedkamers.

 

Sociale Media

Fitention is te vinden op diverse sociale media zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. Op deze pagina’s is het privacy beleid van de betreffende sociale media van toepassing. Er kan contact met ons opgenomen worden via deze sociale media. De sociale media van Fitention staan alleen onder beheer van medewerkers van Fitention.

 

Wijzigingen privacy statement

Het privacy statement van Fitention kan te allen tijden gewijzigd worden. Op de website van Fitention (www.fitention.nl) kun je de meest recente versie vinden. Indien er wijzigingen in het privacy statement plaatsvinden die betrekking hebben op jouw gegevens, wordt je hier van op de hoogte gebracht per e-mail of telefoon.

Voor vragen over het privacy statement en het beleid van Fitention kan er contact opgenomen worden via info@fitention.nl